Farklı Böcek Artıklarından Akvaryum Balığı Yemi Üretimi

Levent DOĞANKAYA, Cem ÖZKAN

Su ürünleri yetiştiriciliği, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Sofralık balık sektöründeki artışa benzer olarak akvaryum sektöründeki artış ile dünyada 15 milyar ABD dolarlık, ülkemizde ise 10 milyon ABD dolarlık ciddi bir pazar oluşmuştur. Her iki sektörde de ortak sorunların başında yem gelmektedir. Böcekler ise iyi bir alternatif kaynak olarak görünmektedir.

Projemiz ile daha önce balık yemi olarak denenmemiş iki fitofag böcek (Ephestia kuehniella ve Cadra cautella) ele alınmıştır. Biyolojik mücadelede faydalı böceklerin üretimi için kullanılan bu iki fitofag böcek erginleri öldükten sonra atık olarak değerlendirilmekteydi. Çalışma ile protein değeri oldukça yüksek olan ancak herhangi bir şekilde değerlendirilmeyip atılan bu ölü ergin böcekleri kullanarak akvaryum balıkları için besleyici ve sağlıklı yemlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece sağlıklı, güvenilir ve çok ucuz hayvansal protein kaynağı temini ile yüksek katma değer üretilebilecek ve bilhassa akvaryum balığı yemi konusunda neredeyse tamamen ithalata bağımlı ülkemizde yerli üretim geliştirilerek büyük ekonomik fayda üretilecektir. Çalışma ülkemiz yem politikaları ile de uyumluluk göstermektedir.  Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), ülkemizde alternatif yem hammaddesi kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye’de ilk olan projemiz, 2016 yılında TÜBİTAK-BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı tarafından desteklenmekte olup, bu kapsamda kurulan firmamız “InseFish Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” Ankara Üniversitesi Teknokent kuluçka bünyesinde faaliyet göstermektedir. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışma sonuçları, ele aldığımız iki farklı böcek atıklarının akvarvum sektöründe katma değeri yüksek ürünler olarak değerlendirilebileceği yönündedir.