“Biyolojik Mücadelede yoğun olarak kullanılan canlı grupları parazitoitler, predatörler ve mikrobiyal etmenlerdir. Biyolojik mücadele uygulamalarında doğal düşman olarak adlandırdığımız parazitoit ve predatörlerin kullanımı daha yaygındır. ”

“Su ürünleri yetiştiriciliği, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Sofralık balık sektöründeki artışa benzer olarak akvaryum sektöründeki artış ile dünyada 15 milyar ABD dolarlık, ülkemizde ise 10 milyon ABD dolarlık ciddi bir pazar oluşmuştur. ”

“Son yıllarda gündemde olan gıda güvenliği kavramı ile birlikte birçok pestisit yasaklanmıştır ve pestisit alternatifi yöntemlere yönelim zorunluluk haline gelmiştir. Pestisitlerin kullanımı konusunda üreticilerimiz önemli sorunlar yaşamaktadır. ”

“Çevre ve insan sağlığı bilinci gelişmiş ülkeler haricinde dünya genelinde tarımsal mücadele dendiğinde ilk akla gelen yöntem, kimyasal savaş yöntemidir. ”