II. Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyon Buluşması

— 15.11.2017

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından organize edilerek çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımı ile 15 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen "II. Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyon Buluşması" etkinliğinde Firmamız da proje ve ürünlerini sergilediği standı ile yer almıştır. Özel sektör, üniversite ve kamunun tarımsal Ar-Ge ve inovasyon alanında yapabilecekleri işbirliği ve projeler ile ilgili olarak Proje Geliştirme Merkezinde ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.